12 stycznia 2018 | godz. 18:00 | WKŁAD WIELKOPOLAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

12 stycznia 2018 | godz. 18:00  

WKŁAD WIELKOPOLAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Stulecie odzyskania niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego – jedynego zwycięskiego i najbardziej niedocenianego  zrywu narodowowyzwoleńczego – będzie  okazją do przypomnienia wkładu regionu w odrodzenie Polski. Analizując okoliczności polityczne, społeczne i gospodarcze, spróbujemy stworzyć kontekst historyczny  dla działań podejmowanych w naszym regionie. Spojrzymy także na to, jak współcześnie odżywają idee, których początków upatrywać należy właśnie w okresie poprzedzającym niepodległość, np. ideę międzymorza.

Zobacz wszystkie tematy spotkań!

III SEZON