sezon iv

12 X 2018 | godz. 18:00 

CZERWONA WIEŚ – CHŁAPOWSCY, JACKOWSCY I ZAPOMNIANA HISTORIA

Spotkanie poświęcone Czerwonej Wsi, jednej ze starszych miejscowości i parafii w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Przyjrzymy się jej w kontekście rodu Chłapowskich, który przez niemal 200 lat był w jej posiadaniu.  Zapoznamy się z niepublikowanymi materiałami będącymi resztkami niemal w całości zniszczonego w czasie II wojny światowej archiwum dworskiego.

16 XI 2018 | godz. 18:00     

ZAŚWIATY, ICH GEOGRAFIA I MIESZKAŃCY

Przedmiotem wykładu będą wyobrażenia – literackie, artystyczne, teologiczne, filozoficzne – szeroko rozumianych zaświatów. Przyjrzymy się ich skomplikowanej topografii, sięgniemy do źródeł religijnych (greckich, egipskich, ale i hinduskich czy azteckich), dzieł literackich i ogromnej spuścizny ikonograficznej podejmującej ten temat. Zapoznamy się z osobliwościami zaświatów czy chociażby z faktem „wymazania” jednej z form zaświatów przez Benedykta XVI.

14 XII 2018 | godz. 18:00   

BOSKI CESARZ, OSTATNIA KRÓLOWA,  MONARCHIE BEZ KORONY. O CEREMONIALE KRÓLEWSKIM

Wykład będzie nawiązaniem do spotkania  poświęconego ceremoniałowi papieskiemu. Przyjrzymy się osobliwościom ceremoniału dworskiego (m.in. hiszpańskiemu), rytuałowi koronacyjnemu, współczesnemu znaczeniu monarchii, kreowaniu świętych władców, dynastii, boskim cesarzom Chin, Japonii.

11 I 2019 | godz. 18:00  

80 LAT TEMU ROZSTRZELANI W KOŚCIANIE…

Październik 1939 roku naznaczony został rozstrzelaniem wielu mieszkańców Kościana i jego okolic. W roku 80-lecia tego tragicznego wydarzenia, pragniemy przypomnieć tamte wydarzenia.

15 lI 2019 | godz. 18:00   

EROS, CZYLI NORMALNA ROZMOWA O …

Wykład poświęcony ludzkiej seksualności, pierwotnym popędom i próbom ich kulturowego okiełznania. Przyjrzymy się temu, jak na przestrzeni dziejów kształtował się społeczny stosunek do seksu, jak inspirującym był motywem dla literatury, sztuki, języka. Prześledzimy stopniowe kulturowe wypieranie seksu na obrzeża życia społecznego, a jednocześnie rosnącą nim fascynację. Przyjrzymy się mechanizmom rewolucji seksualnych (nie tylko XX-wiecznej) oraz ich skutkom.

15 III 2019 | godz. 18:00  

BUDDYZM – FILOZOFIA, RELIGIA, SPOSÓB ŻYCIA.

Liczący 2500 lat buddyzm kojarzy się głównie z Dalajlamą, tajskimi świątyniami, mantrami, jogą czy ujmującą Europejczyków sztuką i ornamentyką. Podczas spotkania przybliżymy najważniejsze etapy tworzenia się buddyzmu, jego szkoły, obecność w świecie (450 milionów wyznawców) oraz spróbujemy odpowiedzieć czym w gruncie rzeczy jest. Jeżeli wszystko się uda, zaprosimy wyjątkowego gościa!!!

12 IV 2019 | godz. 18:00   

ZYGMUNT CHŁAPOWSKI  – STULECIE ŚMIERCI

Tragiczny wypadek, wpadnięcie pod koła tramwaju, przerwały życie Zygmunta Chłapowskiego, ostatniego w linii prostej potomka gen. Dezyderego. W stulecie jego śmierci pragniemy przybliżyć jego postać.

17 V 2019 | godz. 18:00   

OD ŁÓŻKA DO TAJEMNIC ALKOWY

Łóżko, wydawałoby się zbywały mebel, stanowić będzie oś wykładu, w trakcie którego zaprezentowane zostaną przedmioty, które na przestrzeni wieków wykorzystywano do spania. Przy tej okazji omówione zostaną    tajemnice alkowy królów, papieży, ludzi znanych, ale także słynne madejowe łoże czy zwyczaje związane z łożem małżeńskim, marami.

14 VI 2019 | godz. 18:00   

PRAWOSŁAWIE I KATOLICYZM. CO NAS ŁĄCZY, A CO DZIELI?

Wykład poświęcony ukazaniu najważniejszych różnic między dwoma największymi wyznaniami w Polsce, ale również dwoma najsilniejszymi gałęziami chrześcijaństwa. Spotkanie zakłada prezentację obu religii począwszy od     różnic teologicznych, przez specyfikę liturgii i kultu (w tym sztuki sakralnej), na kwestiach politycznych skończywszy.