15 LIPIEC MALY BANER NA WWW15 LIPCA 2016, GODZINA 16:00

W wakacje wychodzimy poza gościnne mury Biblioteki i spotykamy się w kościańskiej farze, zaglądając m.in. do kaplicy św. Anny, a jeżeli się uda – także na dzwonnicę i sklepienia!

17 CZERWIEC MALY BANER NA WWW17 CZERWCA 2016, GODZINA 18:00

Przedwakacyjne spotkanie w Bibliotece Miejskiej tym razem przeniesie nas w fascynujący świat prawosławia, w jego najbardziej ortodoksyjnej formie. Podczas wykładu przedstawiona zostanie Święta Góra Athos, Republika Mnichów. Zaglądając za bramy monastyrów będziemy mogli przenieść się w przeszłość, „zasmakować” Bizancjum, które pomimo upadku Konstantynopola w 1453 roku, na Athosie jest nadal żywe. Niedostępna dla kobiet republika odsłoni kilka swoich tajemnic.

13 MAJ MALY BANER NA WWW13 MAJA 2016, GODZINA 18:00

Spotkanie poświęcone będzie osobie Kazimierza Chłapowskiego, którego stulecie śmierci przypada w bieżącym roku. Przybliżona zostanie jego biografia, najważniejsze obszary działalności społecznej i politycznej. Rocznica będzie także okazją do zaprezentowania najnowszej publikacji z serii „Miejsca i Sztuka” poświęconej tym razem Rąbiniowi. Spotkanie poprzedzać będzie oficjalną promocję, zaplanowaną na 28 maja.

temat 3

15 KWIETNIA 2016, GODZINA 18:00

Czy nasza wiedza o bratniej słowiańskiej Chorwacji ogranicza się wyłącznie do wspomnień z nadadriatyckich wakacji? Podczas wystąpienia zaprezentowana zostanie niezwykle długa historia wzajemnych polsko-chorwackich kontaktów politycznych, religijnych, gospodarczych, naukowych i artystycznych. W sposób szczególny przybliżony zostanie wiek XIX, kiedy to za sprawą idei ruchu słowiańskiego i panslawizmu, wzajemne zainteresowanie Słowianami znacząco wzrosło. Przedstawione zostaną unikatowe świadectwa tych kontaktów, m.in. w postaci skanów korespondencji Polaków do Chorwatów przechowywanej w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu.

temat 5

11 MARCA 2016, GODZINA 18:00

Przedmiotem wystąpienia będzie obraz dziecka w archiwaliach, fotografiach i wspomnieniach przedstawicieli rodu Chłapowskich, jednej z najznaczniejszych rodzin Wielkopolski XIX wieku. Zaprezentowane zostaną fotografie dzieci z prywatnych zbiorów rodziny, które dopełnione zostaną opartymi o materiały archiwalne, opisami różnych aspektów życia rodzinnego z perspektywy najmłodszych jej członków. Jednym z najważniejszych źródeł będzie korespondencja kierowana do dzieci, wskazówki dotyczące nauczania, sposobu zachowania, ale również porady praktyczne dotyczące higieny. Jednym z ciekawszych fragmentów będzie zaprezentowanie relacji Dezyderego Chłapowskiego (1913-1997) dotyczącej modelu wychowania i relacji rodzinnych w majątku Kopaszewo.

temat 4

12 LUTEGO 2016, GODZINA 18:00

Jak Bizancjum oddziaływało na Słowian? Co dało Polsce? Jakie były drogi przenikania wzorców sztuki i kultury bizantyńskiej na ziemie słowiańskie? Te oraz inne pytania towarzyszyć będą zaprezentowaniu najciekawszych realizacji artystycznych (architektonicznych, rzeźbiarskich, malarskich ale i literackich) z obszaru od Rus, przez ziemie polskie na Bałkanach skończywszy. Bogaty materiał ilustracyjny pozwoli uzmysłowić sobie jak wiele ikonografia zachodnia zawdzięcza wschodowi, jak blisko w gruncie rzeczy prawosławiu i katolicyzmowi ku sobie. Osobny fragment poświęcony zostanie najbliższym nam, bo znajdującym się w nieodległym Poznaniu Złotej Kaplicy przy katedrze poznańskiej oraz niezachowanej kaplicy znajdującej się niegdyś w Zamku Cesarskim.

temat 2

18 GRUDNIA 2015, GODZINA 18:00

Nekropolie w Rąbiniu i Czerwonej Wsi, miejsca spoczynku wielu wybitnych przedstawicieli rodów Chłapowskich, Wańkowiczów i Horwattów, świadectwo upływającego czasu i słabnącej pamięci. Wreszcie niewykorzystany potencjał naszego regionu. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną dzieje obu cmentarzy oraz sylwetki [wybrane] pochowanych na nich osób. Przy tej okazji kilka słów poświęconych zostanie omówieniu zagadnień konserwatorskich związanych z obiema nekropoliami. Całość rozważań osadzona zostanie w kontekście symboliki przestrzeni sakralnej, jaką był i jest cmentarz.

temat 1

20 LISTOPADA 2015, GODZINA 18:00

Ponad 1100 lat temu dwóch braci ze słowiańsko-greckiej rodziny – Cyryl i Metody, ruszyli na Wielkie Morawy. Ich misja zaowocowała nie tylko chrystianizacją Słowian Południowych, ale także opracowaniem głagolicy – pierwszego alfabetu słowiańskiego oraz przetłumaczeniem z greki Pisma Świętego. Tradycja głagolityzmu obecna niegdyś także w Polsce, dzisiaj żywa jest tylko na Bałkanach. W trakcie prelekcji zaprezentowany zostanie ten jeden z kluczowych dla rozowju cywilizacji słowiańskiej, okresów. Zilustruje go prezentacja najcenniejszych zabytków piśmiennictwa z tego okresu. Przedstawione zostaną także świadectwa żywotności głagolicy i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.