III SEZON


13 października 2017 | godz. 18:00  

CEREMONIAŁ I DWÓR PAPIESKI – ZAPOMNIANY BLASK

Jak wyglądało kiedyś objęcie tronu Świętego Piotra? Co stracono odrzucając określone symbole, ceremonie. Jaki wpływ miały chociażby na kwestię ekumenizmu w Kościele? W trakcie wykładu przybliżone zostaną fascynujące dzieje jednego z najbardziej fascynujących dworów monarszych Europy. Wszystkiemu towarzyszyć będą unikatowe materiały ilustracyjne.


17 listopada 2017 | godz. 18:00 

ŚMIERĆ – CZY TYLKO POWAŻNA I STRASZNA?

W listopadowy wieczór symbolicznie towarzyszyć nam będzie śmierć, a w zasadzie prezentacja tego, jak śmierć  próbowano na przestrzeni dziejów oswoić. Przyjrzymy się przemianom podejścia do tematu przemijania, różnym formom pochówków, a także cmentarzom – m.in. rzymskim czy neapolskim (uznawanym za jedne z najbardziej wyjątkowych) katakumbom. Pochylimy się również nad obecnością i wypieraniem śmierci z naszej codzienności. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o jej miejsce w kulturze, sztuce, nauce, obyczajowości.


15 grudnia 2017 | godz. 18:00   

PRACA ORGANICZNA – WIELKOPOLSCY TYTANI I TYTANIDY

Podczas wykładu przypomniane zostaną zapomniane nazwiska wybitnych Wielkopolan, którzy stali się ucieleśnieniem idei pracy organicznej. Przedstawione zostaną także postaci dotychczas pozostające na marginesie zainteresowań badaczy i nie wprost łączone  z nazwą idei, której pomysłodawcą był związany z Ziemią Kościańską Jan Koźmian.


12 stycznia 2018 | godz. 18:00  

WKŁAD WIELKOPOLAN W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Stulecie odzyskania niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego – jedynego zwycięskiego i najbardziej niedocenianego  zrywu narodowowyzwoleńczego – będzie  okazją do przypomnienia wkładu regionu     w odrodzenie Polski. Analizując okoliczności polityczne, społeczne i gospodarcze, spróbujemy stworzyć kontekst historyczny  dla działań podejmowanych w naszym regionie. Spojrzymy także na to, jak współcześnie odżywają idee, których początków upatrywać należy właśnie w okresie poprzedzającym niepodległość, np. ideę międzymorza.


16 lutego 2018 | godz. 18:00   

TABU I LUDZKA CIELESNOŚĆ

Przedmiotem wykładu będzie problem tabu, tego co zakazane, niewypowiedziane, skrywane. Zajrzymy w te obszary kultury, duchowości, cielesności, seksualności, które na co dzień spowijane są woalem milczenia. Zapytamy     o granice tabu, jego przejawy. Patrząc przez pryzmat sztuki, obrazu, mediów zmierzymy się także z problemem wszechobecności erotyzmu i seksualności, pytając o jej znaczenie.


16 marca 2018 | godz. 18:00   

OSTATNI I NAJMŁODSZY ZAMEK CESARSKI W EUROPIE

Podczas spotkania przedstawione zostaną dzieje najmłodszego zamku cesarskiego w Europie – wzniesionego dla Wilhelma II monumentalnego, neorenesansowego założenia       w serc Poznania. Podziwiając piękno jego formy, odkryjemy jak wiele np. elementów jego dekoracji rzeźbiarskiej swe źródła ma w bajkach braci Grimm.


13 kwietnia 2018 | godz. 18:00   

TEKLA Z MAŃKOWSKICH CHŁAPOWSKA

Ostatnia dziedziczka Turwi. Odznaczona przez papieża orderem Pro Ecclesia et Pontifice. Kobieta piękna i dobra. Śledząc jej biografie odkryjemy wyjątkowy czas dwudziestolecia międzywojennego, nieznaną kartę jej działalności filantropijnej i charytatywnej.  Będziemy mogli obejrzeć autentyczne pamiątki związane z Teklą. Wykład będzie przedsmakiem pierwszej publikowanej biografii poświęconej tej jednej z „mężyn Chłapowskich”.


11 maja 2018 | godz. 18:00   

OD AKADEMII LUBRAŃSKIEGO DO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

W trakcie spotkania przedstawione zostaną barwne dzieje poznańskich uczelni, począwszy od mającej swe źródła w XVII wieku akademii bpa Jana Lubrańskiego, przez powołaną w 1919 roku Wszechnicę Piastowską na najważniejszej uczelni Wielkopolski skończywszy – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


15 czerwca 2018 | godz. 18:00   

CHORYŃ I TACZANOWSCY

Motywem czerwcowego wykładu będzie Choryń – dzieje miejscowości i postaci z nią związanych. Przyjrzymy się w sposób szczególny słynnej w dwudziestoleciu międzywojennym sprawie sprzedaży Choryni pruskim okupantom, a tym samym zmierzymy się z dwoma obliczami legendy Taczanowskich.