FOTORELACJA: KAZIMIERZ CHŁAPOWSKI W STULECIE ŚMIERCI

Ostatnie spotkanie z cyklu „Z historią przy kawie” poświęcone było postaci Kazimierza Chłapowskiego. W tym roku obchodzimy stulecie jego śmierci. Dr Emilian Prałat przybliżył postać Kazimierza Chłapowskiego, jego działalność społeczną i polityczną.

gazeta-koscianska-kazimierz-chlapowski