DZIECI CHŁAPOWSKICH | 11 MARCA 2016 | GODZINA 18:00

marzec_fbPrzedmiotem wystąpienia będzie obraz dziecka w archiwaliach, fotografiach i wspomnieniach przedstawicieli rodu Chłapowskich, jednej z najznaczniejszych rodzin Wielkopolski XIX wieku. Zaprezentowane zostaną fotografie dzieci z prywatnych zbiorów rodziny, które dopełnione zostaną opartymi o materiały archiwalne, opisami różnych aspektów życia rodzinnego z perspektywy najmłodszych jej członków. Jednym z najważniejszych źródeł będzie korespondencja kierowana do dzieci, wskazówki dotyczące nauczania, sposobu zachowania, ale również porady praktyczne dotyczące higieny. Jednym z ciekawszych fragmentów będzie zaprezentowanie relacji Dezyderego Chłapowskiego (1913-1997) dotyczącej modelu wychowania i relacji rodzinnych w majątku Kopaszewo.

WSTĘP WOLNY