CHORWACJA BLISKA I DALEKA | 15 KWIETNIA 2016 | GODZINA 18:00

kwiecien-na-fbCzy nasza wiedza o bratniej słowiańskiej Chorwacji ogranicza się wyłącznie do wspomnień z nadadriatyckich wakacji? Podczas wystąpienia zaprezentowana zostanie niezwykle długa historia wzajemnych polsko-chorwackich kontaktów politycznych, religijnych, gospodarczych, naukowych i artystycznych. W sposób szczególny przybliżony zostanie wiek XIX, kiedy to za sprawą idei ruchu słowiańskiego i panslawizmu, wzajemne zainteresowanie Słowianami znacząco wzrosło. Przedstawione zostaną unikatowe świadectwa tych kontaktów, m.in. w postaci skanów korespondencji Polaków do Chorwatów przechowywanej w Narodowej i Uniwersyteckiej Bibliotece w Zagrzebiu.

WSTĘP WOLNY