BIZANCJUM I SŁOWIANIE. BIZANCJUM I POLSKA | 12 LUTEGO 2016 | GODZINA 18:00

iv-spotkanie-bizancjum-na-fbJak Bizancjum oddziaływało na Słowian? Co dało Polsce? Jakie były drogi przenikania wzorców sztuki i kultury bizantyńskiej na ziemie słowiańskie? Te oraz inne pytania towarzyszyć będą zaprezentowaniu najciekawszych realizacji artystycznych (architektonicznych, rzeźbiarskich, malarskich ale i literackich) z obszaru od Rus, przez ziemie polskie na Bałkanach skończywszy. Bogaty materiał ilustracyjny pozwoli uzmysłowić sobie jak wiele ikonografia zachodnia zawdzięcza wschodowi, jak blisko w gruncie rzeczy prawosławiu i katolicyzmowi ku sobie. Osobny fragment poświęcony zostanie najbliższym nam, bo znajdującym się w nieodległym Poznaniu Złotej Kaplicy przy katedrze poznańskiej oraz niezachowanej kaplicy znajdującej się niegdyś w Zamku Cesarskim.

WSTĘP WOLNY