21 KWIETNIA 2017 | GODZINA 18:00 | LEOPOLD NOWOTNY – BIOGRAFIA NOWOODKRYTA

21 KWIETNIA 2017 | GODZINA 18:00 | LEOPOLD NOWOTNY – BIOGRAFIA NOWOODKRYTA

Podczas spotkania przybliżona zostanie biografia Leopolda Nowotnego, artysty malarza działającego w Rzymie m.in. na zlecenie papieża, twórcę wielu obrazów do polskich i europejskich kościołów, blisko związanego z Janem Koźmianem i ruchem ultramontanizmu. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja wybranych dzieł tego artysty, które zachowały się m.in. na terenie powiatu kościańskiego.

WSTĘP WOLNY

21.04.2017 LEOPOLD NOWOTNY A4 KOLOR