t-14_04_2017

21 KWIETNIA 2017 | GODZINA 18:00 | LEOPOLD NOWOTNY – BIOGRAFIA NOWOODKRYTA

Podczas spotkania przybliżona zostanie biografia Leopolda Nowotnego, artysty malarza działającego w Rzymie m.in. na zlecenie papieża, twórcę wielu obrazów do polskich i europejskich kościołów, blisko związanego z Janem Koźmianem i ruchem ultramontanizmu. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja wybranych dzieł tego artysty, które zachowały się m.in. na terenie powiatu kościańskiego.

 t-09_06_2017

09 CZERWCA 2017 | GODZINA 18:00 | SKARBY WATYKANU I TAJNEGO ARCHIWUM

W trakcie czerwcowego spotkania przedstawione zostaną wybrane skarby Stolicy Apostolskiej – słynne ogrody watykańskie oraz Tajne Archiwum Watykańskie. Przybliżone zostaną ich dzieje, wygląd, zasady funkcjonowania, a wszystko to okraszone materiałem ilustracyjnym pozyskanym w trakcie majowej kwerendy w wiecznym mieście.

 t-14_07_2017

14 LIPCA 2017 | GODZINA 18:00 | HISTORIA W DZWONIE ZAMKNIĘTA  

Podczas wykładu zapoznamy się z zagadnieniem dzwonu jako… źródła historycznego. Na przykładzie dzwonów z kościańskie fary czy niemieckiego Glocken Archive (Archiwum dzwonów) spojrzymy na dzieje tego instrumentu muzycznego, ale i wielość historii, które z nimi są związane.

 


SPOTKANIA ARCHIWALNE:

t-14_10_201614 PAŹDZIERNIKA 2016 | GODZINA 18:00 | SERBIA W KRAJU MITÓW I KADZIDŁA

Przedmiotem wykładu będzie Serbia widziana przez pryzmat mitów narodowych, które przez kolejne stulecia kształtowały dzieje i kulturę Serbów, odpowiadając nierzadko za tragiczne w skutkach wydarzenia (wojna w Jugosławii, Srebrenica). Zarazem pokazana zostanie fascynująca tradycja prawosławia serbskiego, naznaczona niemal 1000-letnią obecnością ortodoksyjnego chrześcijaństwa w tej części Europy.

 t-18_11_2016

18 LISTOPADA 2016 | GODZINA 18:00 | WANDA Z POTWOROWSKICH CHŁAPOWSKA – PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII

Listopadowe spotkanie mieć będzie charakter wspomnienia „mężyny Chłapowskiej” – Wandy, ostatniej właścicieli dóbr Kopaszewo, aktywnej działaczki PCK, filantropki. Pokrótce przedstawiona biografia pozwoli poprzez jej pryzmat, spojrzeć na pozycję kobiet u progu XX wieku, a tym samym skonfrontować ją chociażby z pozycją jej matki czy babki. Przy tej okazji poruszony zostanie także trudny temat represji wobec byłych właścicieli ziemskich po II wojnie światowej. Wykładowi towarzyszyć będą unikatowe materiały archiwalne.

 t-16_12_2016

16 GRUDNIA 2016 | GODZINA 18:00 | BOŻE NARODZENIE W SZTUCE

Tematem przedświątecznego spotkania będą wybrane przykłady realizacji tematu Bożego Narodzenia w sztuce. Przyjrzymy się źródłom ikonograficznym, nietypowym realizacjom oraz najsławniejszym przedstawieniom ukazującym scenę wcielenia.

 t-13_01_2017

13 STYCZNIA 2017 | GODZINA 18:00 | MIASTA IDEALNE, MIASTA OGRODY – UTOPIJNY SEN O MIEŚCIE PIĘKNA

Noworoczny wykład poświęcony zostanie zagadnieniu, który swymi początkami sięga mitycznej Atlantydy, a historycznie uchwytny jest począwszy od renesansu. Dążenie do matematycznej harmonii, symetrii oddziaływało przez stulecia na architektów, którzy dążyli do stworzenia miasta idealnego czy miasta ogrodu. Przyglądając się najciekawszym tego typu rozwiązaniom, spojrzymy także na Zamość czy chociażby nieodległą dzielnicę cesarską w Poznaniu.

 t-10_02_2017

10 LUTEGO 2017 | GODZINA 18:00 | CIEMNE KARTY HISTORII SŁOWIAŃSZCZYZNY POŁUDNIOWEJ

Tematem spotkania będzie temat niezwykle trudny i aktualny – próby rozliczenia przeszłości i jej ciemnych kart na przykładzie omówienia istnienia obozów koncentracyjnych w Chorwacji, zbrodni wojennych wojsk serbskich na Bośniakach. Trudny niewątpliwie temat ma na celu skonfrontowanie pewnego stereotypowego wizerunku chociażby Chorwacji jako miejsca tylko turystycznego.

t-10_03_2017

10 MARCA 2017 | GODZINA 18:00 | NAGOŚĆ W SZTUCE. KILKA SŁÓW O TYM CO GORSZY, A CO NIE

Czy patrząc na rzeźbę lub obraz osoby nieubranej postrzegamy ją tak samo jak kogoś nagiego? Dlaczego nagość budzi zakłopotanie? Te dwa pytania mają w gruncie rzeczy zainicjować dyskusję na temat granic dobrego smaku, tego co dopuszczalne, a co obrazoburcze, na temat grac wolności sztuki. Co wolno, co wypada, co nas obraża, co gorszy, a co porusza… O sztuce, obrazie i skandalu bez tajemnic…

Wstęp dla osób powyżej 16 lat.