POCZĄTKI PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO | 20 LISTOPADA 2015 | GODZINA 18:00

bela-na-wzdaryenie-na-fb

Ponad 1100 lat temu dwóch braci ze słowiańsko-greckiej rodziny – Cyryl i Metody, ruszyli na Wielkie Morawy. Ich misja zaowocowała nie tylko chrystianizacją Słowian Południowych, ale także opracowaniem głagolicy – pierwszego alfabetu słowiańskiego oraz przetłumaczeniem z greki Pisma Świętego. Tradycja głagolityzmu obecna niegdyś także w Polsce, dzisiaj żywa jest tylko na Bałkanach. W trakcie prelekcji zaprezentowany zostanie ten jeden z kluczowych dla rozowju cywilizacji słowiańskiej, okresów. Zilustruje go prezentacja najcenniejszych zabytków piśmiennictwa z tego okresu. Przedstawione zostaną także świadectwa żywotności głagolicy i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

WSTĘP WOLNY