IX SEZON WYKŁADÓW “Z HISTORIĄ PRZY KAWIE”

11.10.2024, godz.18:00 Potwornie (i zabawnie)

Fantastyczne potwory, dziwne dziecko z ogonem i płetwami, psimi i małpimi głowami na przegubach oraz oczyma na brzuchu, urodzone w Krakowie w 1547 r. To tylko niektóre z potworności mające zachęcać XVI-wiecznego czytelnika do zakupu największego bestsellera geograficznego jakim była “Cosmographia” Sebastiana Münstera. Podczas wykładu poznamy to wyjątkowe dzieło!


8.11.2024, godz. 18:00 Portret trumienny

Portret trumienny stanowiąc oryginalny wytwór polskiej kultury sarmackiej funkcjonował początkowo w uroczystościach pogrzebowych I połowy XVII wieku jako drugi już sobowtór zmarłego. Można go nazwać „portretem aktywnym” biorącym udział w uroczystości pogrzebowej, pełniącym aktorską rolę bystrego obserwatora, jako sobowtór zmarłego w pewnym sensie kreował sceniczność pogrzebu, ale też w szczególny sposób wzruszał rodzinę, wywoływał najczulsze wspomnienia, ożywiał pamięć, jego słowami oratorzy wygłaszali mowy pożegnalne.


10.01.2025, godz. 18:00 Inspiracje Orientem

Sala mauretańska w Kórniku, egzotyczni tytatni podtrzymujący kościelne ambony, wspaniałe instrumenty rodem z Orientu, rajskie stworzenia, moda na “chińszczyznę”, wreszcie motywy i tematy literackiej sięgające Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Nowego Świata… Europejskie i polskie inspiracje pokażą jak wielki był wpływ tej tradycji.


14.02.2024, godz. 18:00 Marina Abramović – babka performance’u

Zerkamy do Jugosławii i Serbii by poznać najsłynniejszą współczesną artystkę bałkańską. Kontrowersyjną, obrazoburczą, “mocną” swoim wyrazem, autentyczną. Powszechnie ceniona i nagradzana. To ona nadała performance’owi znaczenie i pozycję!


14.03.2024, godz. 18:00 Helena Modrzejewska

Wykład poświęcony Helenie Modrzejewskiej-Chłapowskiej, wybitnej aktorce teatralnej, pierwszej Polsce, która zrobiła karierę w USA. Poznamy jej biografię, spuściznę, anegdoty i ciekawostki łączące ją z Wielkopolską, która stała się dla mniej drugą, małą „Ojczyzną” za sprawą męża Karola. Wykład ilustrowany archiwaliami ze zbiorów Chłapowskich. W trakcie wykładu przewidziana jest niespodzianka!


11.04.2024, godz. 18:00 Zmartwychwstańcy

Jedyne polskie zgromadzenie mogące się poszczycić przydomkiem “szarej eminencji”. Od początków na Wielkiej Emigracji, przez Wielkopolskę, aż po Rzym i Turcję. Wielkie umysły, nietuzinkowe charyzmaty, a przy tym zapomniana nieco historia związków z Wielkopolską.


9.05.2024 Wielkopolskie książnice

Do drugiej wojny światowej nie było dworu i pałacu, w którym nie znajdowałoby się wydzielone miejsce lub przynajmniej kilka szaf na książki. Wielkopolska stała prywatnymi bibliotekami! Podczas wojny znaczna ich część przepadła. Podczas wykładu poznamy tamte kolekcje, ich twórców, trudne losy i zagadki z nimi związane. Nie zabraknie prezentacji największych skarbów. W ogólnopolskim tygodniu bibliotek nie może zabraknąć również pokazania ocalonych fragmentów wybranych księgozbiorów!


13.06.2024, godz. 18:00 Jan Koźmian i praca organiczna

Konserwatysta i ultrakatolik, publicysta, zięć Chłapowskiego, ksiądz, podoficer artylerii, uczestnik powstania listopadowego, twórca pojęcia praca organiczna. Wykład przybliżający życie i dorobek Koźmiana.